Google+ Badge

luni, 9 octombrie 2017

Pensiile militare nu mai cresc nici cu rata inflatiei-Cum au fost inghetate pensiile militare de stat, mai pe intelesul tuturor-

Prin OUG 59/2017pensia de serviciu (adică și ale militarilor, mai puțin ale magistraților) se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se pastrează pensia aflată în plată.”
Atributul de definitiv este dat de caracterul oficial și final al indicatorului. La 1 ianuarie 2018, evident nivelul ratei anuale al anului 2017 nu poate fi cunoscut exact. Cel cunoscut este cel aferent al anului 2016 acesta fiind negativ de -1,5%. În cazul acesta actualizarea pensiilor militare nu ar avea sens, pentru că rămâne în plată cuantumul anterior, dar legea spune că mai întâi pensiile se actualizează din oficiu, după care se compară valorile.
Potrivit  prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificate prin OUG 59/2017 de care am discutat mai sus cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad și/sau solda de funcție ale militarilor în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. Adică marirea cu 25% a soldelor activilor prevăzută pentru anul viitor nu se mai aplică și pensiilor militare de stat.
Dar nu se va mai aplica nici măcar prevederile referitoare la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat aplicabile pensiilor conform legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prin care valoarea punctului de pensie se majorează anua cu 100% din rata inflației la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, realizat în anul precedent.
Pentru exemplificare, indexarea pe care au primit-o pensiile militare de 5,25 % in anul 2017 a provenit de fapt din rata inflației (-1,5%) și creșterea salariului mediu brut de 16,78% (jumătate fiind 8,39%). Cum s-a ajuns la 5,25? Probabil formula e mai complexă dar sigur nu din rata negativă a inflației cu cît se vor indexa pensiile militare in anul 2018.
Pierderea este și mai mare având în vedere ca salariul mediu brut in anul 2017 a crescut mult și va mai crește ca urmare a majorarii multor salarii în sistemul public.